HƯỚNG DẪN ĐÓNG PHÍ

ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM BẰNG TIỀN MẶT

ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM BẰNG TIỀN MẶT

Quý khách có thể đóng phí bảo hiểm tại

Quý khách có thể lựa chọn hình thức thanh toán phí...

Quý khách có thể lựa chọn hình thức thanh toán phí...

Quý khách có thể đến các ngân hàng đối tác thu hộ của Generali Việt Nam để đóng phí bảo hiểm bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp hoặc trích tiền từ tài khoản của Quý khách tại các ngân hàng.

ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG

ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG

Quý khách có thể đến các ngân hàng đối tác thu hộ của Generali Việt Nam để đóng phí bảo hiểm bằng cách nộp tiền mặt trực tiếp hoặc trích tiền từ tài khoản của Quý khách tại các ngân hàng

CHUYỂN KHOẢN

CHUYỂN KHOẢN

Quý khách có thể chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại một ngân hàng bất kỳ để đóng phí bảo hiểm bằng cách chuyển tiền vào một trong các tài khoản của Generali Việt Nam dưới đây: